Projecten van Pieter van Roijen Fotografie

Op deze pagina vind u een aantal lopende fotoprojecten waar ik aan werk. Deze projecten verwijzen naar de fotosite Flickr omdat deze series regelmatig worden aangevuld met nieuw materiaal.  In verband met het grote aantal internationale bezoekers zijn deze series daarom in het Engels.

 

On this page you will find a number of ongoing photo projects that I am working on.
These projects refer to the Flickr photo site, because these series are regularly added with new material. Due to the large number of international visitors, these series are therefore in English.

Fading Nature De serie Fading Nature gaat over de vergankelijkheid van natuurlijke elementen zoals planten, bladeren en paddestoelen die aan het einde van hun levenscyclus zijn aangekomen. De gefotografeerde elementen vervallen, verdrogen en vallen in stukken. Vanuit metaforisch oogpunt gezien vervaagt alles. Dat is de reden waarom de foto's ook vervagen, softfocus hebben of selectief scherp zijn. Fading Nature blijft doorgaan, de natuur vernieuwt en vervaagt weer. The Fading Nature series is about the transience of natural elements such as plants, leaves and mushrooms who have arrived at the end of their life cycle. The photographed elements decay and fall into pieces. From a metaphorical point of view, everything fades away. That is why the photos are also fading, soft or selectively sharp. Fading Nature keeps going, nature renews and fades again.
Frolicking foliage De serie Frolicking foliage ofwel dartelend gebladerte is een afgeleide serie vanaf het bovenstaande fading nature. 
Hier gaat het vooral om bladeren die lijken te dansen of te bewegen. Soms menselijk soms dierlijk. The Frolicking foliage series is a derived series from the fading nature serie above. Here it is mainly about leaves that seem to dance or move. Sometimes human sometimes animalistic.
Black and white animal portraits. De serie Black and white animal portraits gaat , zoals de naam wellicht al doet vermoeden, om foto's van dieren in zwart-wit.
Veel dieren zijn erg kleuurijk maar ook in zwart-wit hebben ze een bepaalde charme. The series Black and white animal portraits is a serie photographs, as the name might suggest, of animals in black and white. 
Many animals are very colorful, but they also have a certain charm in black and white.
Abstract underwater photography in black and white De serie astract underwater photography in black and white is een serie gemaakt met een onderwatercamera. 
Het is een een abstracte weergave van het landschap onder water omgezet een contrastrijk zwart wit. The series astract underwater photography in black and white is a series made with an underwater camera. It is an abstract representation of the underwater landscape converted into a contrasting black and white.
© 2008 - 2021
Powered with love for photography and lots of coffee .